Razlaga sanjskega simbola

Volk, ubiti ga

Neko osebo, ki si jo včasih spoštoval, boš začel zaničevati.