Razlaga sanjskega simbola

Voz, voziti se v njem

Čast je ledena gaz, ki hitro zvodeni.