Razlaga sanjskega simbola

Vozel razvozlati

Če boš trezen in razsoden, boš nekaj pravilno izpeljal.