Razlaga sanjskega simbola

Vrč videti

Veselil se boš, a hkrati boš v nevarnosti.