Razlaga sanjskega simbola

Vrt z visokim plotom

Prošnjo ti bodo verjetno odbili.