Razlaga sanjskega simbola

Vzdigniti kaj

Na potovanju moraš paziti na ženske okoli sebe.