Razlaga sanjskega simbola

Zadolžiti se

(glej dolg imeti).