Razlaga sanjskega simbola

Žaliti koga

Dolgčas, ki te bo razjedal, se bo počasi spreminjal v otopelost.