Razlaga sanjskega simbola

Zapisati si kaj

Če boš zelo natančen pri delu, boš uspel.