Razlaga sanjskega simbola

Zastava, tuja

Umaknil se boš, ne boš se več boril.