Razlaga sanjskega simbola

Zatožiti koga

Dediščina, moralna ali materialna, je v nevarnosti.