Razlaga sanjskega simbola

Žig videti

Prišel boš v spor z državno upravo.