Razlaga sanjskega simbola

Žito videti

Pričakuj lepe dohodke.