Razlaga sanjskega simbola

Žito žeti

Dobro službo boš dobil ti ali tvoj prijatelj.