Razlaga sanjskega simbola

Zlagati se

(glej lagati).