Razlaga sanjskega simbola

Zlato ponarejati

Tvoja pota so bila brezuspešna.