Razlaga sanjskega simbola

Žlica, rabiti jo

Svoje izdatke prilagodi svojim dohodkom.