Razlaga sanjskega simbola

Znamenje na nebu videti

Veliko škodo boš storil sebi ali bližnjim.