Razlaga sanjskega simbola

Zobovje, umetno, izgubiti

Hudo boš bolan, celo tvoje življenje bo v nevarnosti.