Razlaga sanjskega simbola

Zobovje, umetno

Tvojim lažem nihče več ne verjame.