Razlaga sanjskega simbola

Zobovje umivati

Dolga bolezen ali celo hitra smrt.